Wat kun je doen met een PABO diploma?

Het vak leerkracht is een mooi en zwaar beroep. Zo zet je jezelf dagelijks in om kinderen op te leiden en iets bij te brengen. Zij zijn onze toekomst. Om een leerkracht te worden zul je eerst zelf de schoolbanken in moeten. Speciaal om een leerkracht te worden kun je de opleiding PABO volgen. Deze opleiding wordt vaak niet als moeilijk, maar wel als heel veel ervaren. Je moet je bedenken dat je zelf alle kennis moet hebben en kunnen begrijpen voordat je dit kunt doorgeven aan de kinderen.

Karibu
Wil jij direct aan de slag?

  Zo word je eerst alles uitgelegd, zodat je dit kunt doorgeven aan de klas waar je uiteindelijk voor komt te staan. Het beroep van een leerkracht is niet voor iedereen weggelegd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je werken met kinderen leuk vindt. Maar leerkracht zijn is meer dan dat. Ook is het namelijk belangrijk dat je weet hoe je met de kinderen om moet gaan. Naast het lesgeven voor de kinderen komen er administratieve taken en voorbereidingen kijken bij het lesgeven. Je moet natuurlijk wel een plan hebben voor wat je morgen gaat doen!

  Klinkt dit als muziek in de oren? Dan is het misschien tijd om te kijken naar een PABO opleiding. Zodra je dit diploma binnen hebt kun je hartstikke veel dingen doen!

  Wat is de PABO?

  PABO is een afkorting voor Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs. Het is een opleiding die je voorbereid op het zijn van een docent. Pedagogiek staat voor opvoedkunde. Wanneer je besluit een docent te worden komt hier namelijk veel bij kijken. Je brengt veel tijd door in het leven van de kinderen. Je hebt dus ook een grote invloed in hoe zij zich ontwikkelen.

  De rode draad in de PABO is pedagogiek en didactiek. Zoals hiervoor gezegd betekent pedagogiek opvoedkunde. Didactiek is hier een onderdeel van. Het houdt de regels en de kunst van onderwijzen in. Oftewel, het handelen van de docent. Kortgezegd is dat wat je leert wanneer je de opleiding PABO volgt. Daarnaast worden er verschillende vakgebieden uitgebreid behandeld. Dit zijn vakgebieden als rekenen, taal, schrijven, muziek, geschiedenis en aardrijkskunde. Deze vakgebieden zullen de leerkrachten in opleiding later voor de klas ook moeten behandelen. Het is daarom belangrijk dat zij deze volledig beheersen. Zonder zelf een goede basis te hebben kun je ook geen goede basis doorgeven. Het gaat hierbij niet alleen om wat de verschillende vakken inhouden, maar ook aan hoe dit wordt overgebracht bij de kinderen.

  De indeling van de opleiding PABO is per school anders. Hierin komen wel vaak dezelfde elementen terug. Zo leer je in je eerste jaar veel over de verschillende vakgebieden. Een groot deel van de opleiding daarbij is dat je stages moet lopen. Op deze manier wordt de opgedane kennis toegepast in de praktijk.

  Stage lopen is een belangrijk onderdeel in de opleiding. Vaak leer je namelijk het beste door het te doen en echt voor de klas te staan. Op die manier begin je al snel met voor de klas staan en met de omgang met kinderen. Op deze manier leer je snel hoe dit gaat en waar je op moet letten. Tijdens je opleiding krijg je vaak ook de kans om je meer te verdiepen in een bepaald soort onderwijs. Zo kun je je bijvoorbeeld gaan richten op de jongere of juist oudere kinderen. Ook kun je ervoor kiezen om het speciaal onderwijs in te gaan. De stappen die jij zet mag je zelf bepalen. Zo vul je zelf grotendeels je opleiding in.

  Een PABO opleiding duurt vaak 4 jaar. In deze 4 jaar wordt je opgeleid tot de docent die jij graag wilt zijn en mag je dit in de praktijk gelijk toepassen.

  loader

  Kun je lesgeven in verschillende soorten onderwijs?

  Wanneer je je PABO diploma hebt behaald kun je terecht in verschillende soorten onderwijs. Zo bepaal je zelf welk onderwijs jou het meeste aanspreekt en waar je aan de slag wilt gaan. Er zijn verschillende soorten onderwijs, dit betekent voor een docent ook vaak verschillende manieren van lesgeven.

  Reguliere basisonderwijs

  Met een PABO diploma mag je in principe lesgeven in elke klas van het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs is het grootste deel dat er is. Dit zijn alle ‘normale’ basisscholen, waarbij er niet wordt gefocust op een specifieke doelgroep. Wanneer je leerkracht bent in het basisonderwijs geef je les aan de leerlingen en begeleidt je hen. Hierbij zorg je ervoor dat er lessen worden voorbereid en dat deze gestructureerd worden uitgevoerd door de kinderen. Bij lesgeven is het belangrijk dat je rekening houdt met de wensen van de verschillende leerlingen. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende subgroepen op een verschillende manier begeleiden.

  Naast dat je de kinderen lesgeeft ben je ook bezig met de ouders van de kinderen en eventuele besprekingen met collega’s. Als docent bestaan je werkzaamheden nooit alleen uit lesgeven.

  Speciaal basisonderwijs

  Speciaal basisonderwijs is in principe basisonderwijs maar dan voor kinderen met een lichamelijke-, zintuiglijke- of verstandelijke beperking. Ook kinderen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben kunnen hier terecht. De taken van een leerkracht zijn hier niet anders. Leerkrachten begeleiden de kinderen en leren hen de verschillende vakgebieden aan. Ook hier bestaat het takenpakket van een docent uit het voorbereiden van de lessen en het geven van de vakken of begeleiden van de activiteiten.

  Belangrijk om te beseffen is dat de leerlingen in het speciaal basisonderwijs individueel allemaal een andere aanpak nodig hebben. Elk kind is anders en in het speciaal onderwijs is het verschil vaak extra groot, daar moet op worden ingespeeld. Wanneer je je PABO diploma binnen hebt kun je dus ook in het speciaal basisonderwijs terecht, wel alleen in de onderbouw. Dit wordt vaak wel als zwaarder gezien dan regulier basisonderwijs. Maar ook deze leerlingen moeten opgeleid worden en verdienen een eerlijke kans. Voor jou als docent kun je dit zien als een extra uitdaging.

  Samenwerkingen:

  Speciaal voortgezet onderwijs

  Ook kun je met een PABO diploma terecht bij het speciaal voortgezet onderwijs. Het speciaal voortgezet onderwijs is een verzamelnaam voor alle opleidingen die beschikbaar zijn voor leerlingen met een beperking. Wat deze beperking ook is, wanneer je een diploma wilt behalen op vmbo, havo of vwo niveau is dit goed mogelijk.

  Een leerkracht in het speciaal voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis bij de leerlingen. Hierbij worden de leerlingen op een neutrale manier begeleid. Wel is het belangrijk dat docenten een betrokken houding hebben. Op die manier kunnen de verschillende leerlingen het beste worden geholpen.

  Praktijkonderwijs

  Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Dit is bestemd voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben in het behalen van een diploma. Wanneer je je PABO diploma hebt ontvangen kun je ook in het praktijkonderwijs terecht. Leerlingen in praktijkonderwijs krijgen les in wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Zij hebben vaak moeite met leren. Zo worden zij voorbereid op het leven in de maatschappij. Wanneer de leerlingen dit diploma binnen hebben kunnen zij eventueel doorstromen naar een mbo 1 opleiding.

  Een leerkracht praktijkonderwijs verzorgd een deel van het onderwijs voor deze leerlingen. Hierbij kan er op één of meerdere vakgebieden worden gericht. Leerkracht zijn in de verschillende soorten onderwijzen maakt voor de werkzaamheden niet heel veel uit. Vaak zijn deze hetzelfde. Wel komt er bij speciaal onderwijs wat meer kijken. Omdat je hier meer aandacht moet besteden aan de verschillende leerlingen.

  Doorstuderen of toch iets anders met je PABO diploma?

  Wanneer je een PABO diploma hebt behaald hoef je er niet voor te kiezen gelijk voor de klas te gaan staan. Er zijn genoeg mogelijkheden om eerst nog verder te studeren. Zo kun je veel verschillende masters doen. Denk aan een master ontwerpen van eigentijds leren, master management & innovatie in maatschappelijke organisaties. Ook kun je je meer verdiepen in pedagogiek of pedagogische wetenschappen. Zo kun je jezelf nog ontwikkelen in de richting die jij graag wilt. Voordat je ervoor kiest om voor de klas te gaan staan.

  Ook kun je ervoor kiezen om je PABO diploma anders in te zetten. Door bijvoorbeeld groepsleerkracht te worden, hierbij geef je les aan bijvoorbeeld alle groepen 8 van het basisonderwijs. Hierbij begeleid je verschillende kinderen in hun opleiding. Ook kun je ervoor kiezen om vakleerkracht te worden, hierbij ben je als docent gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Nog een optie is remedial teacher, hierbij help je kinderen die extra hulp nodig hebben.

  Een andere optie is het worden van een intern begeleider. Daarbij zorg je ervoor dat kinderen extra hulp krijgen wanneer zij deze nodig hebben. Ook kun je de directie in of zelfs directeur worden. Als laatst kun je ook altijd nog kiezen om docent vmbo te worden. Voor deze verschillende banen heb je een PABO diploma nodig en eventueel een aanvullende cursus. Zo kun je je op verschillende manieren inzetten voor het helpen ontwikkelen van de kinderen. Je speelt nog altijd een grote rol, zonder dat je elke dag voor de klas hoeft te staan.

  Karibu
  Ben jij onze nieuwe onderwijskracht?