Wat kun je doen met een PABO diploma?

Met een PABO diploma worden de deuren geopend naar de boeiende wereld van het onderwijs. Of je een passie hebt voor het vormgeven van jonge geesten in het basisonderwijs of de uitdaging zoekt in het speciaal onderwijs. Met een PABO diploma heb je een solide basis voor een carrière als leerkracht.

Klinkt dit als muziek in de oren? Dan is het misschien tijd om te kijken naar een PABO opleiding. Zodra je dit diploma binnen hebt kun je hartstikke veel dingen doen!

Wat is de PABO?

PABO is een afkorting voor Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs. Het is een opleiding die je voorbereid op het zijn van een docent. Pedagogiek staat voor opvoedkunde. Wanneer je besluit een docent te worden komt hier namelijk veel bij kijken. Je brengt veel tijd door in het leven van de kinderen. Je hebt dus ook een grote invloed in hoe zij zich ontwikkelen.

De rode draad in de PABO is pedagogiek en didactiek. Zoals hiervoor gezegd betekent pedagogiek opvoedkunde. Didactiek is hier een onderdeel van. Het houdt de regels en de kunst van onderwijzen in. Oftewel, het handelen van de docent. Kortgezegd is dat wat je leert wanneer je de opleiding PABO volgt. Daarnaast worden er verschillende vakgebieden uitgebreid behandeld. Dit zijn vakgebieden als rekenen, taal, schrijven, muziek, geschiedenis en aardrijkskunde. Deze vakgebieden zullen de leerkrachten in opleiding later voor de klas ook moeten behandelen. Het is daarom belangrijk dat zij deze volledig beheersen. Zonder zelf een goede basis te hebben kun je ook geen goede basis doorgeven. Het gaat hierbij niet alleen om wat de verschillende vakken inhouden, maar ook aan hoe dit wordt overgebracht bij de kinderen.

 

Lesgeven in verschillende soorten onderwijs

Wanneer je je PABO diploma hebt behaald kun je terecht in verschillende soorten onderwijs. Zo bepaal je zelf welk onderwijs jou het meeste aanspreekt en waar je aan de slag wilt gaan. Er zijn verschillende soorten onderwijs, dit betekent voor een docent ook vaak verschillende manieren van lesgeven.

Zo kun je aan de slag op de volgende soorten scholen:

  • Basisscholen
  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal voortgezet onderwijs
  • Praktijkonderwijs

Reguliere basisonderwijs

Met een PABO diploma mag je in principe lesgeven in elke klas van het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs is het grootste deel dat er is. Dit zijn alle ‘normale’ basisscholen, waarbij er niet wordt gefocust op een specifieke doelgroep. Wanneer je leerkracht bent in het basisonderwijs geef je les aan de leerlingen en begeleidt je hen. Hierbij zorg je ervoor dat er lessen worden voorbereid en dat deze gestructureerd worden uitgevoerd door de kinderen. Bij lesgeven is het belangrijk dat je rekening houdt met de wensen van de verschillende leerlingen. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende subgroepen op een verschillende manier begeleiden.

Naast dat je de kinderen lesgeeft ben je ook bezig met de ouders van de kinderen en eventuele besprekingen met collega’s. Als docent bestaan je werkzaamheden nooit alleen uit lesgeven.

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is in principe basisonderwijs maar dan voor kinderen met een lichamelijke-, zintuiglijke- of verstandelijke beperking. Ook kinderen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben kunnen hier terecht. De taken van een leerkracht zijn hier niet anders. Leerkrachten begeleiden de kinderen en leren hen de verschillende vakgebieden aan. Ook hier bestaat het takenpakket van een docent uit het voorbereiden van de lessen en het geven van de vakken of begeleiden van de activiteiten.

Belangrijk om te beseffen is dat de leerlingen in het speciaal basisonderwijs individueel allemaal een andere aanpak nodig hebben. Elk kind is anders en in het speciaal onderwijs is het verschil vaak extra groot, daar moet op worden ingespeeld. Wanneer je je PABO diploma binnen hebt kun je dus ook in het speciaal basisonderwijs terecht, wel alleen in de onderbouw. Dit wordt vaak wel als zwaarder gezien dan regulier basisonderwijs. Maar ook deze leerlingen moeten opgeleid worden en verdienen een eerlijke kans. Voor jou als docent kun je dit zien als een extra uitdaging.

Speciaal voortgezet onderwijs

Ook kun je met een PABO diploma terecht bij het speciaal voortgezet onderwijs. Het speciaal voortgezet onderwijs is een verzamelnaam voor alle opleidingen die beschikbaar zijn voor leerlingen met een beperking. Wat deze beperking ook is, wanneer je een diploma wilt behalen op vmbo, havo of vwo niveau is dit goed mogelijk.

Een leerkracht in het speciaal voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis bij de leerlingen. Hierbij worden de leerlingen op een neutrale manier begeleid. Wel is het belangrijk dat docenten een betrokken houding hebben. Op die manier kunnen de verschillende leerlingen het beste worden geholpen.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Dit is bestemd voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben in het behalen van een diploma. Wanneer je je PABO diploma hebt ontvangen kun je ook in het praktijkonderwijs terecht. Leerlingen in praktijkonderwijs krijgen les in wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Zij hebben vaak moeite met leren. Zo worden zij voorbereid op het leven in de maatschappij. Wanneer de leerlingen dit diploma binnen hebben kunnen zij eventueel doorstromen naar een mbo 1 opleiding.

Een leerkracht praktijkonderwijs verzorgd een deel van het onderwijs voor deze leerlingen. Hierbij kan er op één of meerdere vakgebieden worden gericht. Leerkracht zijn in de verschillende soorten onderwijzen maakt voor de werkzaamheden niet heel veel uit. Vaak zijn deze hetzelfde. Wel komt er bij speciaal onderwijs wat meer kijken. Omdat je hier meer aandacht moet besteden aan de verschillende leerlingen.

Beroepen met een PABO diploma

Ben je er tijdens je studie achter gekomen dat voor de klas staan niet voor jou is weggelegd? Maak je geen zorgen, er zijn gelukkig nog andere beroepen die je kan uitoefenen met een PABO diploma.

Huiswerkbegeleiding

Je hebt tijdens je studie voldoende algemene kennis opgedaan om kinderen te ondersteunen bij hun huiswerk. Er zijn organisaties die gespecialiseerde begeleiders zoals jij koppelen aan leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Educatief auteur

Dankzij je ervaring voor de klas staan heb je waardevolle inzichten verworven over het leerproces van kinderen en hun behoeften. Deze rijke kennis vormt een uitstekende basis voor een rol als educatief auteur. Verschillende onderwijsmethoden doen een beroep op educatieve auteurs om inhoud voor hun lesmateriaal te ontwikkelen.

Intern begeleider

Als intern begeleider ben je doorgaans niet voor de klas te vinden, maar speel je juist een cruciale rol op de achtergrond van de basisschool. Je coördineert alles wat essentieel is voor kinderen die extra zorg nodig hebben, zoals remedial teaching. Daarnaast fungeer je als coach voor de groepsleerkrachten en werk je samen met hen aan ontwikkelplannen voor de school.

Kindercoach

Kindercoaching biedt een laagdrempelige en praktische begeleiding voor kinderen. Een kindercoach gaat verder dan alleen het achterhalen van de onderliggende problemen. Jij als kindercoach gaat op een leuke en speelse manier op zoek naar de beste kwaliteiten van het kind. Op deze manier verbeter jij hun zelfvertrouwen en zelfkennis. Een eigenschap waar ze voordeel uit kunnen halen voor de rest van hun leven.

Doorstuderen of toch iets anders met je PABO diploma?

Wanneer je een PABO diploma hebt behaald hoef je er niet voor te kiezen gelijk voor de klas te gaan staan. Er zijn genoeg mogelijkheden om eerst nog verder te studeren. Zo kun je veel verschillende masters doen. Denk aan een master ontwerpen van eigentijds leren, master management & innovatie in maatschappelijke organisaties. Ook kun je je meer verdiepen in pedagogiek of pedagogische wetenschappen. Zo kun je jezelf nog ontwikkelen in de richting die jij graag wilt. Voordat je ervoor kiest om voor de klas te gaan staan.

Ook kun je ervoor kiezen om je PABO diploma anders in te zetten. Door bijvoorbeeld groepsleerkracht te worden, hierbij geef je les aan bijvoorbeeld alle groepen 8 van het basisonderwijs. Hierbij begeleid je verschillende kinderen in hun opleiding. Ook kun je ervoor kiezen om vakleerkracht te worden, hierbij ben je als docent gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Nog een optie is remedial teacher, hierbij help je kinderen die extra hulp nodig hebben.

Een andere optie is het worden van een intern begeleider. Daarbij zorg je ervoor dat kinderen extra hulp krijgen wanneer zij deze nodig hebben. Ook kun je de directie in of zelfs directeur worden. Als laatst kun je ook altijd nog kiezen om docent vmbo te worden. Voor deze verschillende banen heb je een PABO diploma nodig en eventueel een aanvullende cursus. Zo kun je je op verschillende manieren inzetten voor het helpen ontwikkelen van de kinderen. Je speelt nog altijd een grote rol, zonder dat je elke dag voor de klas hoeft te staan. Je kan zelfs werken in de kinderopvang zonder diploma als je wilt!