Leraar basisonderwijs

Lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan als leraar basisonderwijs? Vind je het leuk om te werken met kinderen en ben je goed in de omgang met kinderen? Of ben je zelfs op zoek naar personeel als basisonderwijsinstelling? Neem dan contact op met de professionals van Karibu!

Ook als je niet het juiste diploma hebt kun je toch vaak aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs. Eerst zullen we kijken naar welke opleidingen en certificaten je al wel hebt. Aan de hand hiervan kunnen we zien of je we je direct in kunnen zetten of dat je eventueel een bijscholing nodig hebt. Vervolgens kunnen we jou verbinden aan één van onze onderwijsinstelling of andersom! Maar wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden allemaal als meester of juf in het basisonderwijs?

Karibu
Wil jij direct aan de slag?

  Wat doet een leraar basisonderwijs?

  Als leraar basisonderwijs geef je les aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar oud. Je begeleidt deze kinderen dus ook echt in hun ontwikkeling. In deze levensfasen leren ze van alles en nog wat. Niet alleen leer je ze over hoe de grammatica van de Nederlandse taal is opgebouwd of hoe ze een bepaald rekensommetje op kunnen lossen. Als hun meester of juf ben je ook een groot aandeel in hoe een kind zich los van school ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de sociale ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat de kinderen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken? Hoe kunnen ze op een leuke manier met elkaar spelen? Wanneer je een vaste leraar basisonderwijs bent voor een klas dan zien deze kinderen jou namelijk vijf dagen in de week. Het is dus belangrijk dat jij je hier ook veel mee bezighoudt.

  Lessen voorbereiden is dus ook één van jouw taken als leerkracht in het basisonderwijs. Dit zijn kleine onderdelen van de taak van een basisschool leraar. Maar wat zijn alle taken nu specifiek? Misschien kun je je nog herinneren wat een deel van de taken waren van jouw meester of juf van toen je die leeftijd had en zelf dus een leerling was. We zetten de verschillende taken graag even voor je op een rijtje.

  Alles wat komt kijken bij het lesgeven in het algemeen

  Uiteraard is de belangrijkste taak van een leraar basisonderwijs dat je goed les kunt geven en de stof dus goed over kan brengen. Zoals hierboven aangegeven zorg je daar allereerst voor door middel van een goede voorbereiding. Iedere les moet je voorbereid zijn en weten wat je gaat vertellen en hoe je deze dingen precies over gaat brengen. Niet iedereen is namelijk hetzelfde. Zeker niet ieder kind. Daarom moet je dingen soms op verschillende manieren uitleggen of misschien meerdere keren uitleggen. Ook hoort hierbij dat je soms bepaalde opdrachten uit moet zetten. Denk bijvoorbeeld aan een knutselwerkje wat je zelf als voorbeeld al gedaan moet hebben

  Met het lesgeven zelf is het belangrijk dat je de stof goed kent. Hiervoor moet je een brede basiskennis hebben van verschillende vakken en onderwerpen. Denk maar eens terug aan toen je zelf op de basisschool zat. In tegenstelling tot de middelbare school krijg je op de basisschool alle vakken van dezelfde leraar. Je moet dus wat weten over geschiedenis, aardrijkskunde, je moet uit kunnen leggen hoe ze moeten rekenen, tekenen, je moet ze kunnen leren begrijpend te lezen, hoe ze moeten schrijven en nog wel meer basislessen.

  Ook komt er natuurlijk wat nakijkwerk kijken bij de baan van een leraar. Wanneer er een toets is geweest moet het werk van alle kinderen uit de klas nagekeken worden. Hier heb je echter natuurlijk vaak wel een antwoordenvel voor.

  Niet te vergeten is het houden van de orde in de klas ook één van jouw taken. Het is belangrijk dat de kinderen naar je luisteren en de les niet verstoren voor de andere kinderen in de klas. Ook wanneer het even rumoerig is moet je de aandacht naar je toe kunnen trekken.

  Rekening houden met de ontwikkeling van de kinderen los van school

  Zoals eerder genoemd is de basisschool er niet alleen om kinderen de stof en kennis van verschillende vakken over te brengen. Natuurlijk is dit wel een groot onderdeel. Maar om te werken in het onderwijs als meester of juf is het ook heel belangrijk de je de kinderen begeleidt in hun ontwikkeling daar omheen. Denk dan bijvoorbeeld aan de sociale- en emotionele ontwikkeling. Om de kinderen hier goed in te kunnen begeleiden moet je een redelijk observerend en inlevend vermogen hebben. Ieder kind is namelijk anders. De één is heel extravert en de ander is heel introvert. Kinderen die introvert zijn en dus uit zichzelf niet zo makkelijk praten hebben dus bijvoorbeeld een beetje hulp nodig. Maar ook de kinderen die juist heel extravert zijn kun je helpen in de omgang met klasgenoten.

  Samenwerkingen:

  Organiseren van activiteiten

  Activiteiten zijn er ook genoeg op de basisschool. Denk bijvoorbeeld aan sinterklaas, kerst, klassenuitje, sportdag, maar ook een musical in groep acht. Tijdens een feestdag als sinterklaas komt de Sint vaak zelf langs en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Voor de jongere kinderen zijn dit natuurlijk nog geen surprises, want zijn geloven nog in Sinterklaas. Maar in de hogere klassen worden vaak lootjes getrokken en surprises gemaakt.

  Met een klassenuitje of een sportdag is het belangrijk dat je het overzicht kunt houden. Alle kinderen moet je op één plek kunnen krijgen wanneer het moet. Wanneer iemand een kleine blessure oploopt tijdens de sportdag moet je als basisschool juf of meester ook rustig blijven en op de juiste manier om kunnen gaan met diegene.

  Vergaderen met collega’s en ouders

  Vergaderen is ook een aspect dat hoort bij het werk van een basisschool leraar. Zowel met je collega’s als met de ouders van jouw leerlingen. Met collega’s vergader je over zaken als bijvoorbeeld nieuwe stof van bepaalde vakken. Er wordt bijvoorbeeld overlegd hoe de stof het beste overgebracht en uitgelegd kan worden.

  Ook vergader je met collega’s over andere onderwerpen die te maken hebben met de school. Wanneer 5 december bijvoorbeeld steeds dichterbij komt. Hoe gaan jullie deze dag aanpakken op school? Hoe wordt de school versierd? Wie verkleed zich als de Sint?

  Het kan natuurlijk zo zijn dat je een bepaalde situatie met een leerling lastig vindt. Hoe je een leerling die bijvoorbeeld erg introvert is om laat gaan met de rest van de klas. Of je kan met je collega’s juist overleggen hoe jullie leerlingen die extravert zijn kunnen helpen in de omgang. Misschien is dit lastiger met een specifieke leerling en overleg je hoe je met die specifieke situatie om kunt gaan.

  Dit overleg je ook met de ouder in een vergadering. Meestal heb je eens in de drie maanden een tienminutengesprek. Hierin bespreek je met de ouders van iedere leerling hoe ze zich gedragen in de klas en wat er beter kan of juist heel goed gaat. Ook bespreek je de cijfers natuurlijk. Als het wat minder goed gaat, dan moet dit met de ouders overlegd worden. Waar kan dit door komen? Besteed hij of zij genoeg aandacht aan het huiswerk? Hoe kunnen jullie hem of haar als ouders helpen?

  Bij Karibu kun je je omscholen tot leraar basisonderwijs met de juiste opleiding

  Kom bij Karibu als je leerkracht wilt worden in het basisonderwijs! Je hoeft niet altijd een hele PABO opleiding opnieuw te doen als je graag voor de klas wilt staan. Wij kijken naar welke diploma’s en certificaten je al wel hebt om te kijken hoe ver je daarmee al komt. Misschien is dit al genoeg en anders kun we je aanraden een bijscholing te doen en je volledig om te scholen als leraar. Zo hoef je niet opnieuw voor vier jaar een opleiding te volgen en kun je al voor de klas staan! Sommige onderwijsinstellingen staan namelijk met hun rug tegen de muur en hebben dringend personeel nodig. Daarmee zijn de eisen vaak lager om als leraar voor de klas te kunnen staan. Ook kun je via het zij-instroom onderwijs aan de slag als leraar. Hiervoor moet je dan wel eerst een geschiktheidsonderzoek doen.

  Uiteraard wil je ook aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs wanneer je wel een diploma hebt van het pabo of een soortgelijke opleiding. In principe kun je dan bijna bij iedere basisschool terecht. Met het lerarentekort staat haast iedere basisschool te springen om nieuwe leerkrachten aan te nemen. Bij Karibu hoef je echter niet zelf op zoek naar een een opdracht. Wij kunnen je namelijk direct in contact brengen met verschillende basisscholen. Ook als je als basisschool zoekende bent naar nieuw personeel door het lerarentekort kunnen wij je helpen aan nieuwe leraren.

  Wil jij dus graag voor de klas staan als leraar in het basisonderwijs? Of ben je op zoek naar nieuw personeel? Neem dan contact op met de professionals van Karibu om de mogelijkheden te bespreken. Bij ons zijn er diverse mogelijkheden om als juf of meester op een basisschool voor de klas te kunnen staan én om juist makkelijk aan nieuwe docenten te komen. Zo helpen we je dus direct met een opdracht!

  Tips nodig als invaller in het basisonderwijs? Afscheid nemen van je klas als juf? We helpen je hier graag bij met verschillende goede tips!

  Karibu
  Ben jij onze nieuwe onderwijskracht?