Vijfde schooldag

De vijfde schooldag

In het onderwijs wordt de term ‘vijfde schooldag’ gebruikt om een extra dag in de week aan te duiden waarop leerlingen de mogelijkheid krijgen om op een meer zelfgestuurde manier te leren. Op deze dag krijgen de leerlingen les in andere leergebieden zoals cultuur, sport en media.

SCALA

In het onderwijs verwijst ‘scala’ naar een alternatief onderwijsmodel dat gericht is op individuele leertrajecten en een gepersonaliseerde manier van leren. Het woord ‘SCALA’ is afkomstig van het Latijnse woord voor trap of ladder. Met dit onderwijsmodel kunnen leerlingen op de vijfde schooldag op hun eigen tempo en niveau leren over andere leergebieden.

De kracht van scala

  • Verrijkt het onderwijs met extra aanbod
  • Geeft leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken
  • Bestrijd het lerarentekort door zzp’ers in te schakelen

Waarom wordt er gebruik gemaakt van de ‘vijfde schooldag’?

Tegenwoordig is er een gigantisch lerarentekort op de meeste middelbare en basisscholen. Door de jaren heen is het aantal bevoegde docenten sterk achteruitgegaan, tot het punt dat het op de meeste basisscholen inmiddels onhoudbaar is om vijf reguliere lesdagen te geven. Voor deze reden wordt er nu gebruikgemaakt van ‘SCALA’ en het concept van de ‘vijfde schooldag’. Op deze vijfde schooldag wordt er toegestaan dat zzp’ers, invaldocenten of zelfs onbevoegde professionals voor de klas mogen staan om les te geven in een divers aanbod van leergebieden. Op deze dag leren de leerlingen over cultuur, digitale geletterdheid, gezondheid, kunst en cultuur, milieu, de maatschappij, taal en wetenschap.

 

De vierdaagse schoolweek

Het concept wordt gebruikt om het heftige lerarentekort op te vangen. Op deze manier wordt de werkdruk van leraren aanzienlijk verlaagd en blijft er extra tijd over voor het inplannen van de lessen, het nakijken van het huiswerk en wordt het werk/leven balans van de docent bevorderd. Aan de andere kant kent dit concept ook een nadeel. Aangezien er minder tijd is voor reguliere lessen, zijn ouders angstig dat het onderwijs van hun kinderen kan leiden.

Uit onderzoek van het CBS is echter gebleken dat het verminderen van de lestijd niet een direct verband hoeft te hebben met een verslechtering van de prestaties van de leerlingen. Bekijk de prestaties van andere landen. In Nederland krijgen kinderen gemiddeld 970 uur les per jaar, echter hebben landen met beter onderwijs minder lesuren ingepland. Zo heeft Zuid-Korea 768 lesuren per jaar en bezitten zij tot op heden de beste schoolprestaties.

SCALA op de extra vijfde schooldag

Als gebruikgemaakt wordt van het scala model op een school ziet dat er als volgt uit. Zo worden de reguliere vier schooldagen verlengd met een half uur. Op deze manier is er zekerheid dat er genoeg tijd is voor het curriculum. De kinderen op een basisschool zullen hier niet veel van merken, maar voor de leerkrachten is het een verluchting op hun werkdruk. Een dag per week komen buitenstaanders van de school lesgeven en workshops geven over de verschillende leergebieden en vakgebieden. Zo leren kinderen meer over cultuur en kunst, maar ook over wetenschap en sport. In feite wordt het bestaande aanbod aan lesstof aanzienlijk uitgebreid en krijgen de leerlingen een holistisch onderwijs terwijl de werkdruk op de gecertificeerde onderwijskrachten wordt verlicht.

Het doel blijft dat op de vijfde schooldag nog steeds bevoegde onderwijskrachten voor de klas komen te staan. Dit is niet in elk geval mogelijk, zo kan een bioloog voor de klas komen te staan die uitmuntend kan uitleggen over de natuur, maar technisch gezien niet bevoegd is om les te geven. Dit is momenteel nog steeds een punt ter discussie.

Docent worden met Karibu

Karibu is een uitzendbureau dat docenten en onderwijsinstanties met elkaar in contact brengt. Ben jij een docent, aspirerend docent of onderwijsinstantie? Maak dan gebruik van onze diensten en laat ons helpen met het lerarentekort!