Ik ben een onderwijskracht

Is werken in het onderwijs zwaar?

In de wet staat beschreven dat werknemers en werkgevers uit een bepaalde sector zelf mogen bepalen of een beroep zwaar is. Toch staat vast dat onderwijsbanen als een zwaar beroep kunnen worden gezien. Als leraar ben je voor ontzettend veel verantwoordelijk. Zo ben jij degene die alle kinderen iets aan moet leren, jij bent simpel gezegd verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Dit is natuurlijk niet zomaar iets, maar gelukkig doe je dit ook niet alleen.

Wanneer je besluit docent te worden kan er veel op je afkomen. Lessen voorbereiden en geven, toetsen maken en nakijken en ga zo maar door. Maar gelukkig ben je als docent nooit alleen. Er zijn altijd collega’s om je heen en daarnaast is er ook een schoolbestuur en schoolleiding. Samen wordt bepaald hoe het jaar eruit komt te zien en welke lessen gegeven worden. Alhoewel je misschien alleen voor de klas staat, doe je het nooit helemaal alleen. Ook kun je altijd bij Karibu terecht.

Het onderwijs kan als een zwaar beroep worden gezien, maar hoe bepaal je nu wat een zwaar beroep is? Werkdruk, fysieke elementen die terugkomen en de geestelijke inspanningen zijn allemaal aspecten die hierbij komen kijken.

Hoe bepaal je of een beroep zwaar is?

Zoals hiervoor werd benoemd bepalen de werknemers en werkgevers in een sector zelf of een beroep zwaar is of niet. Beroepen met belastende arbeidsomstandigheden moeten als zwaar worden erkend vinden vakbonden. Belastende arbeidsomstandigheden zijn bijvoorbeeld omstandigheden waarbij je werkt in extreme warmte of kou. Maar ook beroepen waarbij repetitief werk, werken in ploegen, emotioneel zwaar werk en werk waarbij een groot veiligheidsrisico is, moeten worden erkend als zware beroepen.

Zware beroepen kunnen worden gedefinieerd als beroepen die zorgen voor onomkeerbare fysieke slijtage. Een beroep is dus zwaar wanneer hierbij fysieke lasten kunnen ontstaan. Maar ook beroepen die emotioneel zwaar zijn vallen onder dit begrip. Bijvoorbeeld werk als psychiater, maar ook werk als bouwvakker valt onder een zwaar beroep.

Het onderwijs kan worden gezien als een beroep dat emotioneel zwaar is. Dit komt door hetgeen dat er van je verwacht wordt en de druk die op je gelegd wordt.

Dit is wat er van je wordt verwacht wanneer je in het onderwijs werkt

Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent zijn er verschillende dingen die er van je verwacht worden. Zo zijn er een aantal competenties die je moet hebben, 7 maar liefst. Maar ook worden er verschillende dingen van je verwacht als het aankomt op het voorbereiden en geven van lessen en de activiteiten hier buiten.

De verschillende competenties die je moet hebben vormen een soort eisen aan het zijn van een docent. Hierbij heb je de interpersoonlijke competenties, de pedagogische, vakinhoudelijke, organisatorische, samenwerking met collega’s en het reflecteren en ontwikkelen. Dit betekent dus dat je ervoor moet zorgen dat je een goede band creëert tussen jezelf en de leerlingen en iedereen als gelijke behandelt en erbij betrekt. Maar ook moet je de leerinhoud kunnen afstemmen per leerling, goed kunnen organiseren en kunnen samenwerken. Er hangen heel wat competenties aan het zijn van een leerkracht.

Wanneer je aan de slag gaat als leerkracht kan er veel van je worden verwacht. Zo moet je de lessen voorbereiden en op een leuke manier aan de kinderen overbrengen. Waarbij je rekening houdt met de verschillende kinderen in je klas. De ene leerling heeft namelijk wat meer tijd en aandacht nodig om bepaalde informatie te begrijpen dan de ander.

Om de lesstof goed over te kunnen brengen is een rustige leeromgeving belangrijk. Naast het overbrengen van de stof moet je dus ook orde kunnen houden en eventueel handhaven. Naast de lessen zijn er ook toetsen die opgesteld moeten worden en natuurlijk ook nagekeken. Verder zijn er nog activiteiten die buiten je klas om gaan. Denk aan vergaderingen, schoolactiviteiten, het bestuur en ga zo maar door. Als docent komt er dus erg veel op je af.

Waarom is er een lerarentekort?

Zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen, kampen we met een groot lerarentekort. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo hebben we te maken met vergrijzing in de onderwijssector, waardoor steeds meer docenten met pensioen gaan. Daarnaast kiezen steeds minder studenten voor dit beroep en als kers op de taart vallen er steeds meer leraren af. Zij kiezen toch voor een ander beroep. De reden hiervan is de emotionele lading die meekomt met dit beroep.

Klassen worden steeds groter en van docenten wordt steeds meer verwacht. Naast dat je als docent de hele dag voor de klas staat, moeten de lessen ook worden voorbereid. Huiswerk en toetsen moeten worden nagekeken, en andere activiteiten laten ook niet op zich wachten. Het komt steeds vaker voor dat deze dingen in het weekend of in de avonden moeten gebeuren. Daarnaast heb je als docent ook nog te maken met ouders en andere docenten. In het zij-instroom onderwijs stoppen sommige leraren in opleiding er om al deze factoren dan ook mee.

Door al deze verantwoordelijkheden kampen veel leraren met burn-out klachten en zijn ze overwerkt. Doordat er naast de reguliere lesuren nog zoveel andere taken bijkomen, worden de werkdagen erg veel. Vaak zelfs zo veel, dat leerkrachten besluiten een ander carrièrepad te kiezen.

Wat zijn de voordelen aan werken in het onderwijs?

Naast dat het docent zijn als een zwaar beroep wordt gezien, is het ook een ontzettend mooi beroep. Je helpt kinderen zichzelf ontwikkelen in de belangrijkste periode. Wanneer kinderen jong zijn leren ze de wereld, maar ook zichzelf kennen. Het is een beroep met een enorme impact, want je hebt namelijk erg veel invloed op hoe de kinderen die je lesgeeft zich ontwikkelen. Een ander voordeel aan dit beroep is dat geen enkele dag hetzelfde is en je je creativiteit elke dag kwijt kunt.

Omdat er een tekort aan docenten is, is het een ontzettend dankbaar beroep. Zo is de school blij je te hebben, maar de ouders natuurlijk ook. Dit is dan ook de reden dat er baangarantie is in deze sector. Er is ontzettend veel werk als docent beschikbaar, waarbij je kunt kiezen voor een parttime of fulltime baan.

Ondanks dat het zijn van een docent een zwaar beroep kan zijn, is het ook de mooiste baan die er is. Daarom helpt Karibu de onderwijsinstellingen en docenten graag elkaar te koppelen!