De 7 competenties van een leerkracht basisonderwijs

Om als docent aan het werk te kunnen en te willen heb je andere competenties nodig dan wanneer je werkzaam bent als marketeer of bouwvakker. Er zijn verschillende competenties opgesteld die je nodig hebt wanneer je aan de slag wilt als docent. Ben jij bekwaam in alle zeven competenties, dan is een baan als docent weggelegd voor jou! Bij Karibu matchen we jouw competenties met scholen waar je bij past.

1. Interpersoonlijke competenties

De eerste competentie is interpersoonlijk. Dit houdt in dat je als leerkracht zorgt voor een fijne omgang tussen jou en de kinderen. Daarnaast moet je ook een fijne omgang tussen de kinderen onderling kunnen verzorgen. Zo zorg je voor een vriendelijke en rustige sfeer in de klas. Deze sfeer zal jij goed opmerken, maar heeft ook een positieve invloed op de leerlingen.

Om dit te kunnen bereiken is goede verbale en non-verbale communicatie belangrijk. Zo kun je goed aangeven waar de grenzen liggen en wanneer er ruimte is voor een grapje. Wanneer je dit kunt, kun je een relatie aangaan met de kinderen op professioneel en persoonlijk gebied.

2. Pedagogische competenties

De volgende competentie die je nodig hebt voor het zijn van een docent is de pedagogische competentie. Wil jij je omscholen tot leraar, dan is dit misschien wel één van de belangrijkste competenties die je in je moet hebben! Dit is de vaardigheid om de kinderen te leren een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. De kinderen vormen zich tijdens het basisonderwijs tot de persoon die zij zijn. Aan jou de taak om hen hierin te helpen en te ondersteunen waar nodig. Dit doe je door een veilige leeromgeving voor hen te creëren. In zo’n omgeving weten kinderen namelijk dat ze erbij horen en dat iedereen gelijk en welkom is.

3. Vakinhoudelijke en didactische competenties

Deze competentie laat zien dat je als docent beschikt over de vaardigheid om de opgestelde lesstof over te brengen op de kinderen. In het onderwijs zijn doelstellingen opgesteld en aan jou de taak om deze doelstellingen te behalen en de kennis over te brengen. Dit kun je doen door de kinderen te motiveren om alles uit zichzelf te halen en hun taken succesvol af te ronden. Deze competentie houdt ook in dat je de kinderen kunt leren van zichzelf en van elkaar te leren. Op die manier wordt hun zelfstandigheid bevorderd. Dit is een belangrijke ontwikkeling bij de kinderen die ze later nog vaak zullen moeten toepassen.

4. Organisatorische competenties

Als docent zijnde heb je veel verantwoordelijkheden en taken. Daarom is het belangrijk dat je als docent organisatorisch bent. Wanneer jij georganiseerd bent geeft dit ook een overzichtelijke en ordelijke sfeer aan je klas.

Kinderen kunnen erg druk zijn, vooral wanneer ze in een lokaal met elkaar zitten. Naast de kinderen zijn er ook nog allemaal spullen in het lokaal aanwezig wat voor afleiding kan zorgen waardoor er weer drukte kan ontstaan. Wanneer je zelf alles op orde hebt zal je dit ook uitstralen in de klas en aan de kinderen. Zo geef je hen ook iets meer rust.

5. Samenwerking competenties met collega’s

Wanneer je ervoor kiest docent te worden zul je moeten samenwerken. Om goed te kunnen leren en ontwikkelen is het voor de kinderen belangrijk dat er een goede sfeer hangt. Zowel in het lokaal als daarbuiten. Je zult dus goed moeten samenwerken, want dit is wat je zult doen met je collega’s en het schoolbestuur. Wanneer je hulp nodig hebt kun je naar hen toe en natuurlijk andersom. Een hechte band tussen docenten helpt mee aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan de gezellige sfeer op de werkvloer.

6. Samenwerkingscompetenties met de omgeving

Naast een goede samenwerking met de leerlingen en de docenten, spelen ook de ouders en de verzorgers een belangrijke rol. Als een ouder vragen heeft over de ontwikkeling van hun kind, ben jij het aanspreekpunt voor hen. Wanneer het kind eventuele leer- of gedragsproblemen vertoont is het belangrijk dat dit gecommuniceerd wordt naar de ouders toe. Deze communicatie moet natuurlijk professioneel en netjes verlopen.

Jij bent deels verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en daarom is het ook belangrijk dat er een goede communicatie is tussen jou en de ouders.

7. Reflecteren en ontwikkelen van competenties

Als laatste moet je als docent beschikken over de vaardigheid om te kunnen reflecteren en ontwikkelen. Zo moet je je als docent kunnen blijven ontwikkelen. Bij Karibu geloven we dat je nooit bent uitgeleerd. Het is belangrijk dat je open staat om jezelf te blijven ontwikkelen en dat je hier ook op blijft reflecteren. Zo blijf je groeien in je vaardigheden en kun je meer waarde bieden als docent zijnde. Wat misschien nog wel het belangrijkste is, is dat je deze extra ontwikkelingen ook over kunt brengen op je leerlingen. Jouw ontwikkelingen helpen namelijk mee aan de ontwikkelingen van de leerlingen.

Aan de slag als docent

Als docent zijnde is het hebben van één van de hiervoor genoemde competenties niet genoeg. Wanneer je docent bent heb jij de taak om kinderen te begeleiden tot de persoon die zij zijn. Maar ook om hen op te leiden en het beste uit zichzelf te halen. Dit is een grote verantwoordelijkheid die je met beide handen aan moet pakken. Naast dat dit werk zoveel verantwoordelijkheden met zich meebrengt is het natuurlijk ook super leuk om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen. Zo kun je al je creativiteit kwijt in het vinden van originele manieren van de stof overbrengen, waarmee je de leerlingen kunt motiveren. Dat is wat we bij Karibu dan ook graag terugzien. Als je al deze zeven competenties bezit kun je als docent aan de slag in het onderwijs. Ook bijvoorbeeld in de kinderopvang wanneer je nog geen diploma hebt!

Ga jij aan de slag als invaller en kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Wij bieden diverse tips voor invallen in het basisonderwijs. Lees hier snel meer!