Rijke schooldag (Karibu)

De kansen en mogelijkheden van een rijke schooldag

Een rijke schooldag helpt mee in het onderwijzen van kinderen. Het onderwijs van kinderen is ontzettend belangrijk. Dit is namelijk het moment dat zij zich het meest ontwikkelen en daarbij ook nog eens hun verschillende kansen en mogelijkheden kunnen ontdekken. Goed onderwijs speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind. Bij Karibu vinden wij dit dan ook een ontzettend belangrijk onderdeel.

Ook vinden wij dat onderwijs niet stopt bij het reguliere onderwijs, waarin een kind wordt geleerd over taal, rekenen en ga zo maar door. Hier horen ook andere vakken bij zoals sport, cultuur en muziek. De ontwikkeling van een kind heeft te maken met al deze verschillende onderdelen, daarom is het zo belangrijk om al deze verschillende onderdelen terug te laten komen in de schooltijd.

Wat houdt een rijke schooldag precies in?

Een manier om de verschillende onderdelen als sport, cultuur en muziek terug te laten komen in de ontwikkeling van de kinderen is door het toevoegen van een rijke schooldag. Zo’n schooldag biedt kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Een rijke schooldag is een dag dat leerlingen les krijgen van een topleraar. Daarnaast krijgen zij ook les in andere artistieke lessen zoals hiervoor genoemd. Op deze manier kunnen zij ontdekken of het theater nou echt iets voor hen is, of dat hun talent helemaal in muziek ligt.

Deze schooldag is dus ook langer. Naast dat dit de ouders meer ruimte biedt in hun dagindeling, is het voor de kinderen ook fijn. Zo kunnen zij op een dag al hun creativiteit kwijt en hun talenten ontdekken. Misschien is jouw kind super geïnteresseerd in techniek of natuur, op deze dag krijgen zij de kans om onder begeleiding hier meer over te leren. Zij krijgen hier les in en kunnen op die manier ontdekken of dit helemaal bij hen past.

Op deze manier willen wij elk kind dezelfde kans geven. Het feit is nu eenmaal dat niet elk kind dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Sommige kinderen groeien op in een buurt waar niet de gelegenheid is om hun talenten te ontdekken. Daarnaast heeft ook niet elke ouder de middelen om het te kunnen ondersteunen. Dat is de reden dat we deze schooldagen bij Karibu met veel enthousiasme en plezier organiseren.

Coalitieakkoord en Karibu’s visie op de rijke schooldag

In lijn met de visie van de Nederlandse regering, zoals gepresenteerd in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ op 15 december 2021, omarmt Karibu het concept van de ‘Rijke Schooldag’. Dit initiatief weerspiegelt onze toewijding aan het bieden van een veelzijdig en verrijkend onderwijsprogramma dat verder gaat dan de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. De ‘Rijke Schooldag’ integreert essentiële aspecten zoals sport, cultuur en muziek in het curriculum, om zo de unieke talenten en interesses van elk kind te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de landelijke inspanningen om onderwijskwaliteit te versterken en kansengelijkheid voor alle kinderen te bevorderen, zoals benadrukt in het coalitieakkoord van de Nederlandse regering

Hoe wordt een rijke schooldag ingedeeld?

Een rijke schooldag kan op veel verschillende manieren worden ingedeeld. Een dag wordt hierin vaak ingedeeld in twee delen. Waarbij het eerste deel bestaat uit het krijgen van les van een topleraar. Dit kan een leraar – met of zonder diploma – zijn die vanuit ons komt, of vanuit de school zelf. Vervolgens worden de leerlingen in kleinere groepen verdeeld op basis van hun interesses. Zo kunnen de kinderen samen ontdekken wat bijvoorbeeld de natuur te bieden heeft of welk instrument het best bij hen past. Deze schooldag werkt als aanvulling op de reguliere les en vindt dus ook buiten schooltijd plaats.

Tijdens deze les worden de kinderen ondersteund in het ontdekken van hun talenten. Bij de verschillende onderdelen die worden aangeboden staat een expert klaar om de kinderen te ondersteunen en te helpen waar nodig. De schooldag duurt langer dan dat de kinderen gewend zijn, dit kan ervoor zorgen dat zij op het einde moe of afgeleid zijn. Doordat deze dag langer is geeft het de ouders ook meer ruimte met werk en het ophalen van de kinderen.

Wat is een rijke schooldag nu precies? Dit is een les die kan worden aangeboden op aanvulling van het reguliere onderwijs. Tijdens deze schooldag worden er verschillende onderdelen aangeboden waar kinderen hun creativiteit in kwijt kunnen en tegelijk ook hun talenten kunnen ontdekken. Op die manier hopen wij bij Karibu alle kinderen dezelfde kans te bieden, zonder dat zij of de ouders zich druk hoeven te maken over de middelen die hiervoor nodig zijn.

Hoe maken wij van een rijke schooldag een succes?

Een rijke schooldag organiseren kost veel tijd en moeite, daarom is het van belang dat hier een goed managementteam achter zit. Van tevoren moet goed duidelijk zijn hoe deze dag wordt ingedeeld, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke extra lessen er zullen worden aangeboden. Het zetten van doelen is de volgende stap. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen gemotiveerd blijven en ook naar dit doel toe werken.

De lessen die worden aangeboden moeten goed doordacht zijn. Ten eerste moeten er verschillende soorten lessen aangeboden worden, zodat er voor elk kind iets tussen zit dat hen aanspreekt. Daarnaast is het doel van deze lessen om kinderen te motiveren, de lessen moeten dus ook motiverend zijn en geen straf. Naast het soort lessen, moet er genoeg variatie zijn in het programma. Denk aan lessen voor kennismaking, maar ook voor verdieping. Om voor de kinderen duidelijkheid te schetsen wat er precies wordt aangeboden, is het handig om een duidelijk profiel op te stellen per les. Op die manier kunnen zij goed bepalen of ze de les wel of niet willen volgen. Het blijft namelijk hun eigen ontwikkeling.

Naast dat de lessen leuk moeten zijn, is het uiteindelijke doel nog altijd educatie. Het lesprogramma moet gevuld zijn met educatie, door bijvoorbeeld taalontwikkeling te betrekken in een les van een vakdocent.

Hoe duidelijke afspraken zorgen voor een succesvolle rijke schooldag

Zijn de lessen en activiteiten duidelijk, dan is het tijd om deze schooldag compleet te maken. Dit wordt gedaan door het regelen van een back-up. Afspraken moeten duidelijk zijn, maar mocht er een vakdocent uitvallen, moet deze wel te vervangen zijn. Bij een rijke schooldag zijn niet alleen de kinderen en de scholen zelf betrokken, maar ook de gemeente, het bestuur en verschillende instellingen. Wij zorgen ervoor dat alles is geregeld en dat de verwachtingen van elkaar duidelijk zijn.

Het is altijd een goed idee om de ouders in te lichten wanneer deze schooldag zal zijn, maar ook wat de bedoeling precies is en hoe deze dag zal worden ingedeeld. Het betrekken van de ouders is eigenlijk altijd een goed idee!