Oudergesprek

Zo bereid je als docent perfect voor op oudergesprekken

Als je een oudergesprek gaat voeren is een goede voorbereiding van grootste belang. Ouders zullen veel vragen hebben met betrekking tot hun kinderen en hoe ze het doen in jouw klas. Als je dan niet een goed antwoord hebt, kan dat slecht overkomen aan de ouders.

Bereid jezelf voor

Een goed oudergesprek begint bij een goede voorbereiding. Doordat jij als docent een oudergesprek goed voorbereidt, is het mogelijk om tien minuten lang een inhoudelijk gesprek te houden met de ouders van de leerling. Kijk ook verder dan alleen de cijfers en het rapport van de leerling, maar ook naar zijn of haar gedrag in de klas. Hoe sociaal is de leerling en hoe goed valt hij of zij in de klas? Kijk ook naar of er schoolvakken zijn waar de leerling in uitstraalt en waar de leerling mogelijk meer ondersteuning voor nodig heeft.

Het is wel van belang dat er niet te veel gespreksonderwerpen aan bod komen, beperk jezelf alleen tot de belangrijkste punten voor de ontwikkeling van de leerling. Gesprekken kan je op deze manier bondig en gericht houden. De kans bestaat anders dat de ouders overspoeld raken met punten en deze niet goed laten inzinken. Zijn er onderwerpen waar veel tijd voor nodig is? Plan dan een vervolggesprek in om deze aan te kaarten.

Het belang van structuur tijdens het oudergesprek

Door een duidelijke structuur aan te brengen in het oudergesprek zorg je ervoor dat het gesprek zo efficiënt mogelijk verloopt. Zeker als je net bent omgeschoold of als je werkt op speciaal onderwijs, is een duidelijke structuur noodzakelijk. Begin tijdens het gesprek met het aangeven van het doel van het oudergesprek en hoe het gaat verlopen. Geef aan wat je gaat bespreken in het oudergesprek en deel wat je van de ouders verwacht.

Het is belangrijk om het oudergesprek positief te beginnen. Dit werkt vooral goed als het gesprek minder positief gaat zijn omdat de leerling problemen heeft in de klas of met zijn of haar schoolvakken. Door het gesprek positief te starten kan je het ijs breken. Doe dit door de leerling een compliment te geven of een leuk verhaaltje over de leerling te vertellen.

De ouders zijn je partners tijdens het gesprek.

Zie de ouders als partners tijdens het oudergesprek. De ouders weten uiteraard veel meer over de leerling en hoe hij of zij zich thuis gedraagt. Wat doen de ouders om te helpen met de emotionele en morele ontwikkelingen van het kind? Stel de leerling centraal in het gesprek en ga samen met de ouders aan de slag. Op deze manier krijgen de ouders het gevoel dat hun kind echt gezien wordt door de docent.

Duidelijke communicatie

Hetgeen wat je moet voorkomen is dat de ouders naar huis gaan met meer vragen dan ze hadden toen ze binnenkwamen. Indien nodig moet je taalgebruik aanpassen aan de ouders om alles duidelijk over te brengen, ofwel laat je docenten jargon buiten het gesprek, aangezien dit voor verwarring kan zorgen. Elke ouder heeft zijn eigen niveau van de Nederlandse taal, het is belangrijk dat je je hierop aanpast.

Om de ouders het gevoel te geven dat jullie een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben is het een goed idee om duidelijke afspraken in te plannen met de ouders. In het geval dat de leerling moeite heeft met een bepaald vak, kan je afspreken met de ouders dat ze hier thuis meer aandacht aan besteden en samen met hun kind naar de stof van het vak kijken. Je kan ook extra opdrachten meegeven naar huis waar ze mee aan de slag kunnen.

In het geval dat je ervoor kiest om afspraken te maken met de ouders is het echter wel van het grootste belang dat je deze tijdig nakomt. Dit vergroot namelijk het vertrouwen tussen jou en de ouders van de leerling.

Maak een samenvatting

Na afloop van het gesprek is het fijn om een bondige samenvatting van de besproken onderwerpen te geven. Dat is fijn voor de ouders, maar werkt voor jou ook als een soort geheugensteuntje. Doe dit door ze een mail te sturen met de besproken agendapunten. Dit kan ook gelijk dienen als startpunt voor het volgende oudergesprek.

Blijf in contact met de ouders

In het geval dat je afspraken hebt gemaakt met de ouders om de cijfers van hun kinderen te verbeteren is het van belang om in contact te blijven gedurende de komende tijd. Het is niet de bedoeling dat dit wacht tot het volgende oudergesprek. Zorg ervoor dat je regelmatig in contact komt via e-mail.

Karibu voor docenten

Karibu is er voor scholen en docenten. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe docenten die we bij diverse scholen kunnen plaatsen. Ben jij een docent lichamelijke opvoeding of wil je juist als invaller op een basisschool aan de slag? Dan staat Karibu paraat om je van dienst te zijn. Neem contact op en bespreek wat wij voor jou kunnen betekenen.