Lesbevoegdheid halen

Het halen van je lesbevoegdheid voor het onderwijs

Wil je in het onderwijs gaan werken? Dan is het halen van je lesbevoegdheid nodig. Je lesbevoegdheid halen is noodzakelijk om goed les te geven en de leerlingen goed te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wat houdt lesbevoegdheid in?

Voor de voortgang van leerlingen is het belangrijk dat zij les krijgen van bevoegde leraren. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van leraren hoog blijft. Vandaar dat de overheid wil dat alleen bevoegde leraren voor de klas staan. Met een onderwijsbevoegdheid is het dus wettelijk toegestaan om les te geven voor een bepaalde klas leerlingen.

De bevoegdheden verschillen afhankelijk van het niveau waarop lesgegeven wordt. Zo kan een basisschooldocent niet lesgeven aan de middelbare school en kan een docent op de middelbare school geen les geven aan een basisschool. De eisen om een onderwijsbevoegdheid te halen worden vastgesteld door de Rijksoverheid. Om een lesbevoegdheid te halen kan je de opleiding volgen op een hogeschool of universiteit.

Welke onderwijsbevoegdheden bestaan er

In Nederland zijn er meerdere soorten lesbevoegdheden die gehaald kunnen worden. Er bestaan drie soorten om precies te zijn en elke lesbevoegdheid geeft je de wettelijke toegang om les te geven aan een andere groep leerlingen.

Basisonderwijs bevoegdheid

De onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kan je halen door het succesvol volgen en afronden van een PABO-opleiding aan een hogeschool. Deze vierjarige opleiding is zo ingedeeld dat studenten worden opgeleid tot docenten die les kunnen geven aan groep 1 tot en met groep 8. Tijdens deze studie verwerven de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling,focussen ze zich op pedagogische benaderingen en beschikken ze aan het einde van de opleiding over de competentie van een docent.

Tweedegraads bevoegdheid

Met een tweedegraads bevoegdheid kan een docent in het voortgezet onderwijs lesgeven aan het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en het MBO. Het praktijkonderwijs en educatie voor volwassenen vallen hieronder. Studenten volgen hiervoor een vierjarige opleiding die specifiek gericht is op één vak dat wordt gegeven op het middelbare onderwijs. Zo kunnen ze vakken zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde of economie volgen. Hiermee worden ze voorbereid op het verstrekken van kwalitatief onderwijs op het niveau van een middelbare school.

Eerstegraads bevoegdheid

Met een eerstegraads lesbevoegdheid kan een docent ook lesgeven aan de bovenbouw van de havo en vwo. Hogescholen en universiteiten vragen vaak om deze lesbevoegdheid in combinatie met vakkennis voor het geven van onderwijs op dit hoge niveau. Over het algemeen behalen studenten eerst hun tweedegraads lesbevoegdheid voordat ze beginnen met het halen van een eerstegraadsbevoegdheid. Een andere manier is om een extra masteropleiding van één jaar te volgen aan de universiteit na het afronden van een bacheloropleiding.

Halen van lesbevoegdheid in één jaar

Naast het halen van een vierjarige opleiding is er een alternatieve methode om je lesbevoegdheid te halen binnen één jaar. Zolang je een hbo-bachelordiploma of hoger diploma hebt, kan je binnen een halfjaar of een jaar tijd je tweedegraads lesbevoegdheid halen. Je kan een educatieve module volgen waarbij je pedagogische en vakinhoudelijke vaardigheden leert op een middelbare school. Na deze module ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw schoolvak in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo.

Docent worden met Karibu

Heb jij altijd al een verschil willen maken in het leven van kinderen? Kies dan voor een carrière switch en wordt een docent met behulp van Karibu. Wij bieden mogelijkheden aan om een zij-instroom te doen in het onderwijs en ook helpen we jou docent te worden als je nog geen diploma hebt. Hiernaast bieden wij nog veel meer mogelijkheden voor docenten en onderwijsinstellingen. Bekijk onze website voor alle mogelijkheden of neem gelijk contact met ons op om je hierover te informeren.