Interactie vaardigheden docent

De zes interactievaardigheden van een docent

Als je werkt in de kinderopvang en actief bent als pedagogisch medewerker, dan moet je uiteraard op de hoogte zijn van de zes interactievaardigheden. Om kinderen te voorzien van goede emotionele en educatieve ondersteuning is het van belang dat je werkt volgens de zes interactievaardigheden in de kinderopvang. Zo kun je de kinderen het beste begeleiden en zullen ze het meeste van je leren. We vertellen je er alles over!

Wat zijn interactievaardigheden?

Interactievaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid om op een respectvolle manier te communiceren en om te gaan met anderen. Deze vaardigheden zijn van toepassing in verschillende situaties. Waaronder persoonlijke relaties, werkgerelateerde situaties en professionele omgevingen. De interactievaardigheden in de kinderopvang kunnen onderverdeeld worden in twee soorten. Basale vaardigheden en educatieve vaardigheden. Met basale interactievaardigheden leren kinderen zich prettig te voelen en voelen ze zich gezien in de kinderopvang. De educatieve interactievaardigheden zijn goed om kinderen de kans te geven zichzelf en anderen te ontdekken en om nieuwe dingen te ontdekken en passies te verkennen.

Basale interactievaardigheden

De basale interactievaardigheden bestaan uit drie vaardigheden. De sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, en structuren en grenzen stellen.

De sensitieve responsiviteit

Deze interactievaardigheid betekent dat je gevoelig bent voor wat kinderen bezighoudt. Je kan de behoeften en signalen van kinderen opmerken, ze begrijpen of proberen ze te begrijpen. Je bent in staat passend te reageren op de emotionele staat van de kinderen en kan ze het gevoel geven dat ze worden gezien. Geef kinderen de ruimte om hun emoties te uiten. Zo leer je ze dat een uiting van verdriet of woede niet schadelijk hoeft te zijn en leer je ze gezond om met emoties om te gaan. Gebruik aanrakingen om steun te betuigen. Kinderen hebben vaak steun nodig en willen een knuffel om zich beter te voelen.

Respect voor autonomie

Respect voor autonomie houdt in dat je in staat bent om kinderen de ruimte te geven om hun eigen keuzes te maken. Laat ze een keuze maken over wat ze willen drinken of naar welke film ze willen kijken. Door kinderen zelf dingen te laten doen, zoals het zelf aankleden of zelf hun lunch laten maken, leer je kinderen zelfstandig te zijn. Geef ze ook positieve feedback in de vorm van bijvoorbeeld complimenten om hun zelfvertrouwen te bevorderen.

Structuren en grenzen stellen

Door structuur en grenzen te stellen kun je kinderen houvast geven. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden zijn. Het zorgt voor voorspelbaarheid, verbetert het zelfvertrouwen en geeft kinderen een veilig gevoel. Door duidelijke grenzen en regels op te stellen weten kinderen wat er van hen verwacht wordt. Op deze manier leren kinderen waarden en normen en ontwikkelen ze hun geweten.

 

Educatieve interactievaardigheden

De educatieve interactievaardigheden bestaan uit drie vaardigheden. Praten, uitleggen en luisteren, stimuleren van de ontwikkeling, en begeleiden en stimuleren van onderlinge interactievaardigheden.

Praten, uitleggen en luisteren

Wanneer je met kinderen werkt, is het van belang om duidelijk te communiceren en de woorden te gebruiken die passen bij hun leeftijd. Leg dingen rustig en duidelijk uit en gebruik voorbeelden om alles visueel te maken. Dit zorgt ervoor dat de kinderen je goed kunnen volgen en begrijpen wat je van hen verwacht. Het is echter belangrijk om actief te luisteren naar de kinderen. Op deze manier voelen ze zich begrepen en gehoord. Wanneer de kinderen praten, toon dan interesse in hun verhaal en blijf ze vragen stellen.

Stimuleren van de ontwikkeling

Jouw inzicht en acties helpen kinderen bij hun ontwikkeling. Zeker als je hun nieuwsgierigheid weet te prikkelen. Ook kan je hun ontwikkeling stimuleren door een activiteit te doen, waar ze zelf nog niet kundig in zijn. Op deze manier kan je ze helpen met hun ontwikkeling. Hiervoor hoef je geen gecertificeerd pedagogisch medewerker voor te zijn. Met Karibu kan je ook zonder diploma in de kinderopvang aan de slag!

Begeleiden en stimuleren van onderlinge interactievaardigheden

Als pedagogisch medewerker of medewerker in de kinderopvang zorg jij voor een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen met elkaar kunnen spelen. In sommige gevallen moet je kinderen extra begeleiden voordat ze zich comfortabel genoeg voelen hiervoor. Op deze manier help je kinderen om positieve en gezonde relaties met elkaar en de maatschappij op te bouwen.

Werken in de kinderopvang met Karibu

Karibu brengt aspirerend professionals in contact met scholen en de kinderopvang. Wil jij graag werken als pedagogisch medewerker? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden wat wij voor jouw droom kunnen betekenen.